zaterdag 9 december 2017

KORTEN

De decembermaand is niet alleen veel kouder dan de meeste andere maanden hij is ook veel rijker aan gesnoep. Het begint natuurlijk al eind november met de komst van de Goedheiligman. Maar de snoeperij bereikt een eerste hoogtepunt gedurende de eerste vijf dagen van december. Er gaan in het nieuwe kabinet stemmen op om paal en perk te stellen aan al die Sintniklaas lekkernijen omdat volgens een voorlichtingsmedewerker uit onofficiële bron vermeld wordt dat de volksgezondheid en met name die onder de lagere school kinderen, jong volwassen en vroeg bejaarden huizenhoge vormen dreigt aan te nemen. Het gewicht van de genoemde groepen neem in de periode eind november tot en met 5 december zienderoog toe ….. concreter gezegd de gemiddelde gewichtstoename van genoemde groepen is bij benadering 20 %. Even ter vergelijking,  we zitten nu in 2017, in 2015 lag de gewichtstoename nog duidelijk onder het huidige stijgingspercentage. Er werd toen gesproken van 13,5% en in 2013 was er bij genoemde groepen in het geheel nog geen sprake van gewichtstoename ……sterker:  de groep van 0 – 5 jaar en de groep van 30 tot 50 was in enorme mate aangekomen. Ongelofelijk haast. De overheid maakte zich toentertijd sterk voor een campagne om voor de gevaren van dit ongelimiteerde  eetgedrag te waarschuwen en raar is raar …..het hielp direct maar er kwamen  gelijk weer andere vraatzuchtige groepen voor in de plaats…..groepen, waarop de overheid nu dus weer haar pijlen zal moeten richten. En……dan hebben we het nog niet een gehad over de periode tussen 6 december en 27 december. (De tweede eetpiek genaamd.) Zijn op dit moment met name de lagere school kinderen, de jong volwassenen en de vroeg-bejaarden de zorgenkindjes van het ‘zeg maar’ vreetgedrag….in de decemberperiode zie je  met name van 6 tot 18 december de lagere school kinderen héél wat minder gaan snoepen, het lijkt wel of ze er een beetje genoeg van hebben, van al die zoete rotzooi. De jong volwassenen doen alsof er niks aan de hand is en gaan rustig door met alle vreterij maar wel moet worden gezegd dat er geen sprake is van een stijging hoe gering die ook had kunnen wezen. Dat de groep vroeg-bejaarden onbeschaamd gewoon doorgaat met zichzelf vol te proppen en beslist niet minder dan voor die tijd dat is toch minstens boven alle verbazing verheven mogen we haast wel zeggen. Het behoeft geen enkele verbazing te zeggen dat deze groep in de periode 19 december tot en met 27 december met kop en schouders boven alles en iedereen uitsteekt qua propgedrag. Wie is die groep nou precies vraagt u zich onderhand misschien af. Welnu dat zijn de veelal grijze, gehuwde (of gehuwd geweest zijnde)  mensen tussen de 65 en 70 jaar. Van alle kanten (en ook door zichzelf) worden zij verwend met snoep, koek, etentjes, drankjes en het heel typische is: zij slaan nooit iets af, nooit! Sterker nog, zij geven ook zelden iets weg.  Ho, ho, let wel, over het algemeen dan natuurlijk. Er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen.

Die groep gaat het nieuwe kabinet nu hard aanpakken. De groepsleden hebben blijkbaar inkomsten genoeg om zich dit luxe leventje te kunnen veroorloven dus het kabinet denkt in de richting van een fikse AOW-korting voor deze groep per 1 januari 2018.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten