dinsdag 20 februari 2018

HOGE PIET

Tegen iedereen die het maar wil horen vertel ik dat ik aan slapeloosheid lijd. Maar hoogstwaarschijnlijk was ik toch enkele minuutjes ingedut want toen ik mijn ogen opendeed keek in de lopen van drie mitrailleurs.
‘Wat is hier aan de hand ‘, zei ik terwijl ik me probeerde op te richten. ‘Ik…..’
‘Niet bewegen!!’ schreeuwde de ene soldaat, want het waren drie soldaten, ‘Niet praten’ commandeerde de ander. ’Alleen praten als wij je wat vragen,’ beval hij
Ik hoorde in de woonkamer nog mèèr geruis dus ik vroeg:  ‘Zijn er nog meer soldaten…….?’
‘Kop dicht’, zeiden alle drie die soldaten tegelijk.
Ik zag nu duidelijk een stuk of tien militairen of misschien wel politieagenten in mijn woonkamer en allemaal waren ze bewapend met zo’n mitrailleur. Sommigen zaten op mijn bank, sommigen op mijn fauteuils anderen liepen ietwat ongedurig heen en weer tussen mijn meubelstukken. Ze zeiden geen woord tegen elkaar. Ook de drie die mij onder vuur hielden, zeiden vooralsnog geen woord. Ik begreep helemaal niet wat ze bij mij thuis kwamen doen. Ik doe nooit een vlieg kwaad. Maar als ik wilde vragen wat ze kwamen doen kreeg ik wel gelijk een grote muil…..dat ik me bek moest houden. Opeens werd hard op de voordeur gebonsd. Er volgde wat heen en weer gepraat de voordeur werd geopend en er kwam iemand mijn kant op, zo hoorde ik aan het gekletter van hakken. Het zal wel een of andere hoge Piet uit het leger geweest zijn want hij zei tegen de drie, die mij steeds in het vizier hadden gehouden: ‘Op je plaats rust!’ en toen gingen die drie rustig staan leunen op hun geweer.
‘Ik neem het van jullie over jongens.’
‘Wat is hier toch allemaal, aan de hand verdomme, ik heb nog nooit wat rottigs gedaan  waarom is dit dan nodig?
‘Houd je kop godverdomme,’ brulde nummer twee van de drie soldaten.
‘Nog nooit……..’ zei ik
‘Kop dicht anders sla ik hem dicht, begrepen,’ schreeuwde nummer één. Maar de hoge Piet bleef rustig en maande de soldaten ook kalm te blijven.
‘Meneer,’ zei de hoge Piet, ‘we hebben in uw berging een heleboel belastend materiaal gevonden. Ten eerste  legerkleding van IS-soldaten, ten tweede,  zeker tienduizenden  foto’s kinderporno en ten derde wapens klaar om te verschepen naar RAQQ, u weet vast wel dat dat de hoofdstad van het Kalifaat is.
‘Maar dat moe…….’
‘Laat u mij alsjeblieft even uitspreken’ zei de Hoge Piet. Meneer, u zult begrijpen dat  die spullen in uw berging nogal wat vraagtekens bij ons zullen oproepen. Dus ik vraag me onder andere af meneer wat u denkt te gaan doen met al die kinderporno ………. en ga nu niet meteen zeggen meneer dat u dat daar nooit in die berging heeft neergelegd.
‘Ja meneer, dat wil ik nu juist wel zeggen, noch die porno, noch die IS legerkleding, noch die wapens  zijn door mij in die berging gelegd. U moet in de berging van een ander geweest zijn.
De hoge Piet gaf in de tussentijd even de opdracht om voor de zekerheid toch nog even het bergingsnummer te controleren en te kijken welk huis daarbij hoort.
‘Ingerukt Mars! Schalde het plotseling door mijn huis en even later zag ik alle manschappen vertrekken en nog weer wat later hoorde ik tot mijn opluchting, aan het gestommel, dat het hele zooitje militairen bij mijn bovenbuurman bezig was.

‘Hou je kop, godverdomme’ hoorde ik een van de soldaten schreeuwen. Ik kende die stem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten